Overvåkingsprogrammet Miljøgifter i rovfuglegg følger langsiktige utviklingstrender for miljøgifter i rovfugl i hele landet. Foto: T. Nygård/NINA

Overvåkingsprogrammer

Naturovervåking er systematiske undersøkelser av natur som repeteres jevnlig over lange tidsrom. Miljødirektoratet tar initiativ til og samordner overvåkingen av biologisk mangfold, og vi sørger for at kunnskapen bidrar til beslutninger som ivaretar et godt naturmiljø og en bærekraftig bruk av naturressursene.

Tjenester og verktøy