Veitrafikk bidrar mest til høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Foto Bård Øyvind Bredesen / Naturarkivet

Luft

Miljøvernmyndighetene jobber for redusert lokal luftforurensning, slik at menneskenes helse og trivsel ivaretas. Norge har også nasjonale mål for langtransport forurensning basert på internasjonale forpliktelser. Det gjelder komponenter som bidrar til forsuring, eutrofiering og bakkenært ozon.

På nettstedet Luftkvalitet i Norge (luftkvalitet.miljostatus.no) blir du varslet av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker