Miljødirektoratet jobber med kartlegging og opprydding av forurenset sjøbunn mange steder langs kysten. Her fra oppryddingen i Trondheim havn i 2015. Foto: Silje Salomonsen/Trondheim kommune.

Forurenset sjøbunn

Massene på sjøbunnen i mange norske havne- og fjordområder er sterkt forurenset av miljøgifter fra blant annet industri og avrenning fra land. For at ikke miljøgiftene skal spres videre og forurense omgivelsene, må forurensingen ryddes opp. Myndighetene har allerede laget fylkesvise tiltaksplaner for 29 områder langs norskekysten, og 17 områder er prioritert for opprydding. Flere områder blir også undersøkt.

Her er en samling av noen av de viktigste veilederne for forurenset sjøbunn:

 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Pågående høringer

      Relaterte lenker