Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk. Foto: iStockphoto.com.

EU-EØS

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk. Særlig viktig er samarbeidet med EU. Les mer