Referater fra EU-møter

Her finner du referater fra møter i EU som Miljødirektoratet deltar på. Referatene er lagt under de ulike temaer.


Klima og luftkvalitet

Miljødirektoratet deltar i en rekke arbeidsgrupper under Kommisjonen som er knyttet til implementeringen av EUs kvotehandelsystem. Arbeidsgruppene ligger under Climate Change Comittees arbeidsgruppe 3, "Emissions trading".

Arbeidsgruppene der Miljødirektoratet deltar, er som følger:

  • Informal Technical Working Group on EU ETS Monitoring Reporting Verification & Accreditation
    • Arbeidsgruppe for måling, rapportering, verifikasjon og akkreditering i EUs kvotehandelsystem
  • Expert Group on Climate Change Policy (CCEG) - Meeting on Free Allocation Rules and Carbon Leakage List
    • Arbeidsgruppe for benchmarks som brukes for gratistildeling i EUs kvotehandelsystem
  • Expert Group on Climate Change Policy (CCEG) - Meeting on the Union Registry
    • Arbeidsgruppe for administratorer av de nasjonale registrene for klimakvoter

Referatene fra møtene er unntatt offentligheten etter offentlighetslovens §14 og §20.
Arbeidsgruppene møtes rundt 4-6 ganger i året. 

Vann og hav

Bioteknologi

  • GMO

Avfall

Kjemikalier og farlige stoffer

Sirkulær økonomi

Andre grupper

 

Tema