Høring av veikart for ny sirkulær økonomihandlingsplan

Kommisjonen la 23. desember 2019 ut høring av veikart for ny sirkulær økonomihandlingsplan, med muligheter til å gi innspill fram til 20. januar 2020.

Den nye handlingsplanen skal ha til hensikt å styrke EUs arbeid med sirkulær økonomi, og er en viktig del av  Europakommisjonens veikart til et grønnere og mer bærekraftig EU, "A European Green Deal."

Handlingsplanen vil blant annet ha fokus på produktpolicy for å fremme design, produksjon og salg av mer bærekraftige produkter, tiltak innen  ressursintensive sektorer som tekstiler, bygg og anlegg, elektronikk og plast, og et velfungerende og integrert indre marked for trygge og konkurransedyktige sekundære råvarer.

Tema