EU-høring om kasserte kjøretøy

EU-kommisjonen har lansert en høring om gjennomføring av direktivet om kasserte kjøretøy med høringsfrist 29. oktober 2019. Direktivet (2000/53/EC) er gjennomført i norsk regelverk i avfallsforskriften kapittel 4.

Formålet med høringen er å gi innspill til kommisjonens evaluering av direktivet, som skal være gjennomført innen utløpet av 2020. Høringen er åpen for alle relevante aktører.

Tema