EU-høring om evaluering av industriutslippsdirektivet

Industriutslippsdirektivet skal evalueres. Sentrale temaer ved evalueringen er hvordan IED fungerer, har direktivet riktig målsetting og hva har effekten av innføringen av direktivet vært?

EU-kommisjonen har nå lagt ut et skjema der de oppfordrer alle interesserte til å gi innspill. Skjemaet må besvares innen 19. august 2019. 

Mer informasjon

Tema