EU ber om synspunkter på bruk av RoHS-direktivet

EU har startet arbeidet med gjennomgang av RoHS-direktivet og ber om synspunkter på hvordan direktivets bestemmelser fungerer i praksis.

Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomheter og bransjer til å komme med innspill.

Gjennomgang av RoHS-direktivet

EU har for tiden en gjennomgang av RoHS-direktivet. Den overordnede hensikten med evalueringen er å kartlegge hvor godt direktivet fungerer. I den sammenheng ønsker de å få inn synspunkter på hvordan direktivet fungerer i praksis. De har derfor invitert til en åpen høring. Synspunktene skal hjelpe EU-kommisjonen til å vurdere hva som fungerer bra, og hva som ikke fungerer og hvorfor.

Mer informasjon og lenke til spørreskjema

Frist for å svare på spørreskjemaet er 6. desember 2019.

Kontakt

Miljødirektoratet: Sjefingeniør Pia Linda Sørensen, kjemikalieseksjonen,

e-post: pia.sorensen@miljodir.no, telefon: 915 15 687

Miljødirektoratet: Sjefingeniør Ann Kristin Larsen, kjemikalieseksjonen,
e-post: ann.kristin.larsen@miljodir.no, telefon: 402 03 912

 

Tema