Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast og helse-og miljøfarlige stoffer fra marine småbåthavner

Dette prosjektet har til hensikt å beskrive utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter og småbåthavner ved kysten, og å vurdere tiltak som kan redusere utslipp.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1211
Språk:
NB

Publisert:
08.01.2019 00:00:00
Forfatter:
COWI
Omfang:
77 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema