Miljøveileder for pukkverk

Dette veiledningsdokumentet gir informasjon og tolkning av de ulike kravene i forurensningsloven, forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften gjeldende for produksjon av pukk, grus, sand og singel. Veilederen er rettet mot produsentene, konsulenter og myndigheter.

This guidance document gives information and interpretation on the different requirements in the pollution regulation, waste regulation and the pollution control act for quarries. This guidance document is directed at producers of crushed stone, consultancies and authorities.


Type:
Veileder
Nummer:
M-1136
Språk:
NB

Publisert:
20.11.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker