Miljøvennlige småbåthavner

Rapporten har til hensikt å samle vesentlig kunnskap om miljøforhold ved norske marine småbåthavner og om bunnstoff, samt å gjennomgå viktige kilder til forurensning og tiltak for å hindre forurensning.

Nesten halvparten av 298 kartlagte småbåthavner har slipp eller rampe for utsetting og opptak av båter, mens en fjerdedel av småbåthavnene har en definert spyleplass. Om lag en av ti småbåthavner har et system for rensing av spylevann, som hovedsakelig består av sandfangskum.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1048
Språk:
NB

Publisert:
14.05.2018 00:00:00
Opphav:
COWI AS
Omfang:
63 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema