Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder fra 1. januar 2020. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven.

Veilederen forklarer hva som ligger i bestemmelsene i forskriften, blant annet med definisjoner av sentrale begreper, og noen eksempler.


Type:
Veileder
Nummer:
M-1083
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2018 00:00:00
Opphav:
NVE, Miljødirektoratet
Omfang:
23 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema