Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

I dette faktaarket redegjør vi for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og sluttdisponering av overskuddsmasser i form av jord- og steinmasser som ikke er forurenset.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1243
Språk:
NB

Publisert:
18.12.2018 23:59:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema