Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2016

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2016 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles.

Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; discharges from point sources have been estimated from industry, sewage treatment plants and fish farming; and nutrient inputs from diffuse sources have been modelled. Trends in riverine inputs have been analysed, and threshold concentration levels investigated.

Rapporten presenterer resultater fra Elvetilførselsprogrammet i 2016. Næringsstoffer, metaller og organiske miljøgifter er overvåket i norske elver, mens punktutslipp er beregnet fra industri, renseanlegg og akvakultur. Tilførsler av næringsstoff fra diffuse kilder er beregnet ved hjelp av TEOTIL-modellen. Trender i tilførsler fra utvalgte elver er beskrevet. Konsentrasjoner over gitte grenseverdier er funnet for både metaller og organiske miljøgifter i enkelte elver.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-862
Språk:
EN

Publisert:
13.12.2017 00:00:00
Opphav:
NIVA, NIBIO, NVE
Omfang:
206 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker