Forurensing fra land til kyst i 2016

Siden 1990 har både vannføring og tilførsler av næringsstoff økt i flere store vassdrag som drenerer til Skagerrak.

Fiskeoppdrettsanlegg bidrar signifikant til økningen av næringsstoff til norske kystområder. Metalltilførslene i norske elver har med noen unntak gått ned. Nivåer av enkelte organiske miljøgifter overstiger grenseverdier for god kjemisk status i de elvene hvor dette er undersøkt (Glomma, Alna og Drammenselva). 


Type:
Faktaark
Nummer:
M-878
Språk:
NB

Publisert:
13.12.2017 00:00:00
Opphav:
NIVA, NIBIO, NVE
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker