Tilførsler til norske havområder 2014

I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske miljøgifter fra elver og direkteutslipp i 2014, sett i lys av tidligere års tilførsler.

I 2014 var det høy vannføring i elvene som drenerer til Skagerrak, noe som ga økte tilførsler av næringsstoff der.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-451
Språk:
NB

Publisert:
09.02.2016 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tjenester og verktøy

Kategori

Relaterte lenker