Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2014 – tabeller, figurer og kart

Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner (jf. Forurensningsforskriften).

Det er også gjort beregninger av tilførsler til norske vannregioner (jf. Vannforskriften) som også omfatter en tidsserie for tilførsler til disse vannregionene tilbake til 1990. Det er videre gjort beregninger av tilførsler til norske havområder – de såkalte forvaltningsplanområdene. Her foreligger det også en tidsserie tilbake til 1990.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-448
Språk:
NB

Publisert:
25.02.2016 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
57 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori