Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer

Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av norskekysten, deriblant
følsomme områder, mindre følsomme områder og nedbørfelt med krav om nitrogenrensing i utvalgte kommuner (jfr.
Forurensningsforskriften). Det er også gjort beregninger av tilførsler til norske vannregioner (jfr. Vannforskriften) og det er etablert en tidsserie for tilførsler til disse vannregionene tilbake til 1990. Det er videre gjort beregninger av tilførsler til norske havområder – de såkalte forvaltningsplanområdene. Her er det også etablert en tidsserie tilbake til 1990.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-281
Språk:
NB

Publisert:
15.01.2015 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
57 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Kategori