Verktøyet Grunnforurensning viser forurenset grunn i Fastlands-Norge og på Svalbard: Faksimile fra https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no

Sjekk om eiendommen din er forurenset

På Miljødirektoratets nettsted kan du selv finne ut om eiendommen din er forurenset. Det oppgraderte verktøyet Grunnforurensning har over 6000 oppføringer over hele landet på detaljerte kart.

Grunnforurensning

  • Fagsystemet inneholder informasjon om over 6000 oppføringer om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning i Norge med Svalbard.
  • Opplysningene i Grunnforurensning er i stor grad innhentet gjennom kartlegging og registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til.
  • Hvert år føres ca. 400 kartlegginger inn i fagsystemet.
  • Kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet, avhengig av hvem som har ansvaret i de ulike sakene, har ansvaret for å legge inn data.
  • Det legges inn oppdatert informasjon etter hvert som vi får økt kunnskap om områdene med forurenset grunn eller kunnskap om nye områder med forurenset grunn.

– Verktøyet informerer om grunnforurensning i Norge, hva som er gjort med områdene og planene for opprydding. Eiendommene er også lagt inn på søkbare kart. Vi har jobbet mye med å skape et enkelt brukergrensesnitt for brukerne, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet.

Viser forurenset grunn i Norge

Miljødirektoratet har siden 1980-tallet kartlagt forurenset grunn i Fastlands-Norge og på Svalbard. Vi har lenge vist fram alle disse områdene på vårt nettsted.

– Det oppgraderte verktøyet inneholder nå mer informasjon om eiendommer. Her finner de som kjøper ny bolig verdifull informasjon om eiendommen er forurenset. Det samme gjelder for kommunene når de lager arealplaner, sier Marit Kjeldby.

Det nye systemet gjør det enklere for ulike myndigheter å finne alle relevante opplysninger i en sak. Fagpersoner og konsulenter kan foreta analyser, for eksempel om en forurenset lokalitet ligger i et flomutsatt område, eller bør sikres når vannstanden øker som følge av klimaendringene.

Viktigste saker først

Den raske digitale utviklingen de siste årene har gitt oss mange nye muligheter.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra brukerne, og håper at enda flere bruker verktøyet i framtiden. Grunnforurensning gjør det mulig for oss som forurensningsmyndighet å angripe de viktigste sakene først, sier Marit Kjeldby.

Eiendommer registrert med forurensning vil automatisk få en heftelse i matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister, og har betydning for eiendomsverdien.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Per Erik Johansen
seksjon for avfall og grunnforurensning
telefon: 453 92 497

Tema