Miljøringens temamøte om PFAS, bærekraft og klimatilpasning

Temamøte og årsmøte 6. og. 7. mars 2018 hos Miljødirektoratet i Oslo. Program og påmelding hos Miljøringen

Tema