Foreslår tre endringer i REACH-forskriften (2019/11518)

Endringene omfatter oppføring av nye stoffer på vedlegg XIV, endring av krav til Echas sjekk av registreringene, og fastsetting av bestemmelser om registrering av innfasingsstoffer.

Vedlegg XIV til det europeiske kjemikalieregelverket Reach skal endres med oppføring av nye stoffer. Disse stoffene blir dermed underlagt krav om autorisasjon (godkjenning). I tillegg får flere av stoffene som allerede står oppført forlenget søknadsfrist og utløpsdato for visse bruksområder.

En gjennomføringsforordning til Reach fastsetter visse bestemmelser om registrering og deling av data etter den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer.

En forordning endrer artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere om datakravene er innfridd ("compliance check") økes fra 5 % til 20 %.

Endringene i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om kommentarer til forslaget senest 4. desember 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Justis- og beredskapsdepartementet

28.11.19

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for byggkvalitet

07.11.19

Firma: Direktoratet for byggkvalitet

Tema

Relaterte lenker