Foreslår ny forskrift for håndtering av gummigranulat (2019/8215)

Miljødirektoratet sender utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale på høring. 

Forskriften inneholder krav om 

  • en fysisk barriere rundt banen
  • håndtering av drens- og overvann
  • tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen
  • informasjonsformidling
  • forsvarlig håndtering av snø
  • avfallshåndtering/ombruk, og
  • bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig.

Kravene kan redusere utslippene av gummigranulat og annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent. 

Forskriften skal bidra til å redusere utslipp av mikroplast

Mikroplast brytes svært langsomt ned i naturen og kan inneholde eller binde til seg miljøgifter som tas opp av organismer. 

Forskriften vil gi en betydelig reduksjon av denne miljøbelastningen.    

Kostnadene vil variere

Kostnadene vil variere avhengig av hvilke løsninger som velges. Våre beregninger viser at kostnadene kan variere fra kr 0,28 til 1,6 millioner kroner for en 11-bane som ikke har innført noen tiltak fra før. 

En del anlegg oppfyller allerede flere av kravene, og vil dermed få reduserte kostnader. Norges Fotballforbund har beregnet at den gjennomsnittlige merkostnaden for en 11-bane vil ligge på ca. 150 000 kroner. 

Kostnadene kan gjøre det krevende for mindre aktører å imøtekomme kravene. Overgang til alternative fyllmaterialer vil kunne bidra til å redusere kostnadene, fordi kravene i forskriften ikke gjelder for idrettsbaner som bruker alternativer til plastholdig fyllmateriale. 

Høringsfrist er 31. oktober 2019.

Utover synspunkter på øvrige krav i forskriften, ber Miljødirektoratet om at det gis høringsuttalelser på to alternative overgangsbestemmelser for eksisterende baner: 

  • Alternativ 1: Det gis tre år på å innføre kravet om fysisk barriere og rydding/håndtering av snø, og seks år for å innføre kravet om håndtering av drens- og overvann. Øvrige krav gjelder fra ikrafttredelse av forskriften.
  • Alternativ 2: Samtlige krav i forskriften inntreffer når idrettsbanen skal rehabiliteres, dvs. bytte underlag/gjennomgå en større oppgradering. 

Høringsfristen settes til torsdag 31. oktober 2019. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet med 2019/8215. 

Kontaktpersoner

Kristine Mordal Hessen
seksjonsleder, seksjon for avfall og grunnforurensning

Christoffer Back Vestli
seniorrådgiver, seksjon for avfall og gjenvinning

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Skien kommune

29.11.19

Firma: Skien kommune

Larvik Idrettsråd

21.11.19

Firma: Larvik Idrettsråd

Oslo kommune

05.11.19

Firma: Oslo kommune

Asker Idrettsråd

05.11.19

Firma: Asker Idrettsråd

Vest-Agder fylkeskommune

05.11.19

Firma: Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

01.11.19

Firma: Aust-Agder fylkeskommune

Fredrikstad kommune

01.11.19

Firma: Fredrikstad kommune

Sandnes kommune

01.11.19

Firma: Sandnes kommune

Hordaland fylkeskommune

01.11.19

Firma: Hordaland fylkeskommune

NIBIO: Forskrift om kunstgressbaner

31.10.19

Firma: NIBIO

Nordland fylkeskommune

31.10.19

Firma: Nordland fylkeskommune

Prosjektgruppe MARS «Microplastics from artificial sports pitches: Composition, degradation and biological interactions” : Høringsuttalelse fra prosjektgruppen MARS

31.10.19

Firma: Prosjektgruppe MARS «Microplastics from artificial sports pitches: Composition, degradation and biological interactions”

Porsgrunn kommune

31.10.19

Firma: Posgrunn kommuner

ProTurf AS

29.10.19

Firma: ProTurf AS

Norsk Dekkretur AS

29.10.19

Firma: Norsk Dekkretur AS

Privat

29.10.19

Levanger kommune

29.10.19

Firma: Levanger kommune

AIL Skjetten Sportsklubb: Høringsuttalelse

29.10.19

Firma: AIL Skjetten Sportsklubb

Larvik kommune: Høringsuttalelse

29.10.19

Firma: Larvik kommune

Sandefjord kommune

28.10.19

Firma: Sandefjord kommune

AIL Skjetten Sportsklubb: Høringsuttalelse

28.10.19

Firma: AIL Skjetten Sportsklubb

Grimstad kommune

28.10.19

Firma: Grimstad kommune

Nittedal Idrettsråd

25.10.19

Firma: Nittedal Idrettsråd

Sandefjord kommune

25.10.19

Firma: Sandefjord kommune

Forum for Natur og Friluftsliv

24.10.19

Firma: Forum for Natur og Friluftsliv

Grimstad kommune: Høringsutalelse

24.10.19

Firma: Grimstad kommune

Direktoratet for forvaltning og IKT

18.10.19

Firma: Direktoratet for forvaltning og IKT

Asker Skiklubb

18.10.19

Firma: Asker Skiklubb

Norges Fotballforbund

18.10.19

Firma: Norges Fotballforbund

Forum for natur og friluftsliv Østfold: Forskrift for håndtering av gummigranulat

26.09.19

Firma: Forum for natur og friluftsliv Østfold

FNF Møre og Romsdal: Høyring forskrift om gummigranulat

20.09.19

Firma: FNF Møre og Romsdal

Klompen Fotballklubb: Gummigranulat

20.09.19

Firma: Klompen Fotballklubb

BioBag International AS: Høring forskrift gummigranulat

16.09.19

Firma: BioBag International AS

Eigersund Idrettsråd: Gummigranulart i kunstgressbaner

12.09.19

Firma: Eigersund Idrettsråd

Bryne FK: Høring 2019/8215

04.09.19

Firma: Bryne FK

Molde idrettsråd: Høringsuttale

28.08.19

Firma: Molde idrettsråd

Gjesdal kommune: Høring forskrift gummigranulat

26.08.19

Firma: Gjesdal kommune

Norsk Industri: Høringsuttalelse Norsk Industri

22.08.19

Firma: Norsk Industri

Samuel Vingerhagen: Forurensing

10.07.19

Firma: Samuel Vingerhagen

Tema

Relaterte lenker